Cennik dla działalności gospodarczej

System opłat w Taxanto oparty jest na systemie abonamentowym.

Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów, za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa drobna opłata.

Ceny zaczynają się od 80 zł netto za miesiąc.


do 5 dokumentów / 80 zł netto
do 10 dokumentów / 150 zł netto
do 20 dokumentów / 210 zł netto
do 30 dokumentów / 270 zł netto
do 40 dokumentów / 330 zł netto
do 50 dokumentów / 370 zł netto
do 60 dokumentów / 420 zł netto
do 70 dokumentów / 470 zł netto
do 80 dokumentów / 520 zł netto
do 90 dokumentów / 560 zł netto
do 100 dokumentów / 600 zł netto
do 200 dokumentów / 1000 zł netto


Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:
• prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
• obsługa online lub stacjonarna,
• sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
• rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
• rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT7/VAT7K
• rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
• prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
• roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych
• doradztwo .

KADRY I PŁACE 

Obsługa kadrowo płacowa: przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, sporządzanie list plac, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, sporządzanie deklaracji rocznych wraz z wysyłką elektroniczną.